Metoda Ludmily Mojžíšové

Jak probíhá terapie při potížích s otěhotněním

Léčebné postupy podle Ludmily Mojžíšové jsou dnes neodmyslitelně spojeny s léčbou funkční neplodnosti, přestože byla metoda primárně používána pro pacienty s bolestmi zad. Na to, že společně s ústupem bolestí zad se pacientkám daří také otěhotnět, přišla paní Mojžíšová náhodou. Od té doby se metoda s velkým úspěchem používá u všech případů funkční sterility. Metoda obsahuje mobilizační techniky, uvolnění svalů pánevního dna per rectum a sestavu cviků. Cvičení je zaměřeno na ovlivnění funkce svalů břišních a hýžďových, které společně se svaly pánevního dna zajišťují správné postavení pánve, cviky jsou také automobilizační a protahovací.

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Při cvičení nezapomínejte dýchat. Koncentrace na dýchání a prohloubení dechu Vám dopomůže ke svalové relaxaci. Cviky provádějte do pocitu příjemného tahu či napětí. Při cvičení, ani poté, by neměla být pociťována bolest! Případné potíže konzultujte s fyzioterapeutem.

1. cvik

Lehněte si na záda, ruce dejte do podkolenních jamek a přitáhněte kolena k břichu. Natáhněte ruce a kolena oddalte a opět přitáhněte. Pracují jen paže, trup je relaxovaný. Ramena mějte stažená dolů od uší. Opakujte 10x.

Výchozí pozice 1. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 1. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 1. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 1. cvik - konečná pozice
2. cvik

Lehněte si na záda, pokrčte kolena a uchopte je. Kolena zatlačte s nádechem do dlaní, natáhněte lokty, s výdechem přitáhněte kolena k břichu. Opakujte 10x.

Výchozí pozice 2. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 2. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 2. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 2. cvik - konečná pozice
3. cvik

Lehněte si na břicho, rozpažte ruce. Začněte vpravo. Otočte hlavu do prava a pokrčte pravou dolní končetinu. Vytočte koleno do strany a suňte nahoru směrem k rameni. Když je koleno v úrovni kyčlí, pomožte si pravou rukou vysunout koleno výše. Pánev tlačte k zemi. Vraťte zpět, opakujte 5x a pak opakujte 5x na druhou stranu.

Výchozí pozice 3. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 3. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 3. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 3. cvik - konečná pozice
4. cvik

Klekněte si do pozice na čtyřech. S nádechem se mírně prohněte v zádech, nezaklánějte hlavu. S výdechem zakulaťte záda, stáhněte bříško, stydkou kost protlačujte k hrudníku. Opakujte 10x nádech a výdech.

Výchozí pozice 4. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 4. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 4. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 4. cvik - konečná pozice
5. cvik

Klekněte si do pozice na čtyřech. S nádechem zvedejte a vytáčejte pravou paži do strany, palec směřuje ke stropu. Během pohybu se dívejte do dlaně. S výdechem vraťte zpět. Střídejte strany a celkem opakujte 10x.

Výchozí pozice 5. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 5. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 5. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 5. cvik - konečná pozice
6. cvik

Klekněte si do pozice na čtyřech a dejte kolena k sobě. S výdechem vysuňte bérce doprava a zároveň ukloňte hlavu vpravo. Proveďte hluboký nádech a výdech. S nádechem vraťte zpět. Opakujte 10x.

Výchozí pozice 6. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 6. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 6. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 6. cvik - konečná pozice
7. - 9. cvik

Klekněte si tak, že paže jsou opřeny o předloktí. Opakujte cviky 4. - 6.

Výchozí pozice 7. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 7. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 7. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 7. cvik - konečná pozice
Výchozí pozice 8. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 8. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 8. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 8. cvik - konečná pozice
Výchozí pozice 9. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 9. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 9. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 9. cvik - konečná pozice
10. - 12. cvik

Podložte si ruce bedničkou o výšce cca 10 cm a opakujte cviky 4. - 6.

Výchozí pozice 10. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 10. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 10. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 10. cvik - konečná pozice
Výchozí pozice 11. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 11. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 11. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 11. cvik - konečná pozice
Výchozí pozice 12. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 12. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 12. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 12. cvik - konečná pozice
13. cvik

Lehněte si na záda. Pokrčte nohy a opřete je o celá chodidla. Nadechněte a s výdechem stáhněte hýždě a břicho přitlačte k páteři. Dochází k podsazení pánve. S nádechem vraťte zpátky. Opakujte 10x.

Výchozí pozice 13. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 13. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 13. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 13. cvik - konečná pozice
14. cvik

Lehněte si na záda. Pokrčte nohy a opřete je o celá chodidla. Nadechněte se a s výdechem začněte podsazovat pánev jako u předchozího cviku, ale pokračujte obratel po obratli do mostu. Lopatky zůstávají na podložce. Nádech nahoře a s výdechem obratel po obratli vracejte zpátky. Opakujte 10x.

Výchozí pozice 14. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 14. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 14. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 14. cvik - konečná pozice
15. cvik

Lehněte si na záda a vzpažte. S nádechem bříško tlačte k páteři, bedra k podložce, stáhněte hýždě a vytáhněte se za rukama a za patama do dálky. Bradu lehce přitahujte ke krku. S výdechem uvolněte. Pokud se Vám nedaří udržet bedra na zemi, cvičte cvik modifikovaně - pokrčte si nohy v kolenou, opřete o chodidla a vytahujte se za rukama a za kostrčí do dálky. Opakujte 10x.

Výchozí pozice 15. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 15. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 15. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 15. cvik - konečná pozice
Konečná pozice 15. cvik - modifikace Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 15. cvik - konečná pozice - modifikace
16. cvik

Automobilizace SI kloubu vleže na zádech. Lehněte si na záda a pokrčte nohy, opřete je o chodidla kousek dál od sebe než je šířka pánve. Vtočte P koleno dovnitř a zapružte. Vraťte zpět a opakujte 5x za sebou na každé straně.

Výchozí pozice 16. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 16. cvik - výchozí pozice
Konečná pozice 16. cvik Cvičení podle Ludmily Mojžíšové - 16. cvik - konečná pozice